STOM6001 Systeemisen ajattelun lähtökohdat ja periaatteet sosiaalityössä (5 op)

01.09.2023 31.10.2023
JYU Moodle
Maksullinen
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - yhteiskuntatieteet

Opintopisteet: 5 ects

Kurssi sisältää neljä teemallista osaa: 1) Teoreettinen tausta 2) Sosiaalityön toimintaympäristöt ja systeeminen ajattelu 3) Monitoimijuus, kollektiivinen osaaminen sekä tiimityön edellytykset 4) Systeeminen työote – katsaus käytännön toteutuksiin.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot sosiaalityön systeemisestä ajattelusta ja periaatteista. Opiskelija kykenee tunnistamaan systeemisen työotteen teoreettisia kytkentöjä ja liittämään ajattelua sosiaalityön eri toimintaympäristöihin. Opiskelija saa perustiedot monitoimijuudesta ja tiimityön toimintamallista.

Aikataulu:
Toteutus ajalla 1.9.2023-31.10.23
Webinaari ma 2.10.23 klo 17.30 – 20.00
Verkkotentti pe 20.10 8.00 – 23.55

Moodle-oppimisympäristö aukeaa ilmoittautuneille opiskelijoille 1.9.
Webinaariin osallistuminen välttämätöntä (webinaariin osallistuminen edellyttää opiskelijalta kameran ja mikrofonin käyttöä)

Opintojakson suoritus: verkkotentti ma 17.4.2023 klo 8-23.55 välisenä aikana

Vastuuopettaja: Kaisa Vuolukka (kaisa.a.vuolukka@jyu.fi)

Oppimateriaalit: Opettajan kurssilla ilmoittama materiaali

Ilmoittautumisaika:

02.06.2023  -  11.09.2023

75