STOM6002 Sosiaalityön työmenetelmät suhdeperustaisessa, kohtaavassa asiakastyössä (5 op)

30.10.2023 20.12.2023
JYU Moodle
Maksullinen
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - yhteiskuntatieteet

Opintopisteet: 5 ects

Tutkinnon suorittaneille, työelämässä toimiville sosiaalityöntekijöille ja sosiaalityön tutkinto-ohjelmaopiskelijoille

Opintojakso sisältää kaksi teemallista osaa: 1) Suhdeperustaisen sosiaalityön teoria ja käsitteistö 2) Suhdeperustaisuus ja asiakkaan kohtaaminen sosiaalityön käytäntöinä. Opintojakso on suoritettavissa ajasta ja paikasta riippumatta siten, että voit opiskella joustavasti ja työelämälähtöisesti oman aikataulusi mukaan verkkovälitteisesti. Opintojakson pedagogiikka voi hyödyntää mm. flippausta, PBL (Problen Based Learning) -metodeja, vertaisarviointia sekä muuta verkkopohjaista ryhmätyöskentelyä. Opintojakson suoritustavat tukevat ja kehittävät sosiaalityön työmenetelmiä, työhyvinvointia ja osaamista työyhteisölähtöisesti.

Aikataulu:
toteutus ajalla 30.10.2023 -20.12.2023
aloituswebinaari ma 30.10.23 klo 17.30 – 20.00
Lukupiiri viikoilla 44-49, lukupiirin palautus Moodleen to 8.12.2023
Webinaari to 14.12.2023 klo 17.30 – 20.00
Esseen palautus pe 8.12.23

Moodle-oppimisympäristö aukeaa ilmoittautuneille opiskelijoille 30.10.
Aloituswebinaari ja lukupiiriryhmiin jakautuminen aloituswebinaarissa, osallistuminen pakollista
Lukupiiri kokoontuu webinaarien lisäksi itsenäisesti kaksi kertaa.
Jälkimmäisessä webinaarissa ryhmien lukupiirituotosten esittely, osallituminen pakollista
(webinaareihin osallistuminen edellyttää opiskelijalta kameran ja mikrofonin käyttöä).

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot sosiaalityön systeemisestä ajattelusta ja periaatteista. Opiskelija kykenee tunnistamaan systeemisen työotteen teoreettisia kytkentöjä ja liittämään ajattelua sosiaalityön eri toimintaympäristöihin. Opiskelija saa perustiedot monitoimijuudesta ja tiimityön toimintamallista.

Oppimateriaalit: Opettajan kurssilla ilmoittama materiaali

Vatuuopettaja: Kaisa Vuolukka (kaisa.a.vuolukka@jyu.fi)


Ilmoittautumisaika:

02.06.2023  -  27.10.2023

75