STOM6003 Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointi ja urapolku haastavissa asiakastilanteissa (5 op)

22.01.2024 22.03.2024
JYU Moodle
Maksullinen
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - yhteiskuntatieteet

Opintopisteet: 5 ects

Opintojakso sisältää kaksi teemallista osaa: 1) Vaativat asiakastilanteet sosiaalityössä 2) Työhyvinvoinnin kysymykset ja työuran rakentamiseen liittyvä tuki

Opintojakso on suoritettavissa ajasta ja paikasta riippumatta siten, että voit opiskella joustavasti ja työelämälähtöisesti oman aikataulusi mukaan verkkovälitteisesti. Opintojakson pedagogiikka voi hyödyntää mm. flippausta, PBL (Problen Based Learning) -metodeja, vertaisarviointia sekä muuta verkkopohjaista ryhmätyöskentelyä. Opintojakson suoritustavat tukevat ja kehittävät sosiaalityön työmenetelmiä, työhyvinvointia ja osaamista työyhteisölähtöisesti.

Aikataulu:
Toteutus ajalla 22.1.24 -22.3.24
Webinaari ma 12.2.24
Oppimispäiväkirjan palautus 15.3.2023

Moodle-oppimisympäristö aukeaa ilmoittautuneille opiskelijoille 22.1..
Webinaariin osallistuminen välttämätöntä (webinaariin osallistuminen edellyttää opiskelijalta kameran ja mikrofonin käyttöä)

Oppimateriaalit: Opettajan kurssilla ilmoittama materiaali

Vastuuopettaja: Kaisa Vuolukka (kaisa.a.vuolukka@jyu.fi)

Ilmoittautumisaika:

02.06.2023  -  14.01.2024

75