STOM6004 Henkilöstön johtaminen ja osaamisen kehittäminen tutkinnon jälkeisessä sosiaalityössä (5 op)

18.03.2024 20.05.2024
JYU Moodle
Maksullinen
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - yhteiskuntatieteet

Opintopisteet: 5 ects

Opintojakso sisältää neljä sosiaalityön johtamiseen liittyvää teemaa: 1) positiivinen johtamisoppi, teoria ja soveltaminen 2) Osaamisen johtaminen 3) Työnohjaus sosiaalityössä 4) Resilienssin merkitys johtamisessa ja sosiaalityössä

Opintojakso on suoritettavissa ajasta ja paikasta riippumatta siten, että voit opiskella joustavasti ja työelämälähtöisesti oman aikataulusi mukaan verkkovälitteisesti. Opintojakson pedagogiikka voi hyödyntää mm. flippausta, PBL (Problem Based Learning) -metodeja, vertaisarviointia sekä muuta verkkopohjaista ryhmätyöskentelyä. Opintojakson suoritustavat tukevat ja kehittävät sosiaalityön työmenetelmiä, työhyvinvointia ja osaamista työyhteisölähtöisesti.

Aikataulu:
Toteutus ajalla 18.3.24 – 20.5.24
Webinaari 29.4.24 klo 17.30-20.00
Oppimispäiväkirjan palautus ke 8.5.2023

Moodle-oppimisympäristö aukeaa ilmoittautuneille opiskelijoille 18.3.
Webinaariin osallistuminen välttämätöntä (webinaariin osallistuminen edellyttää opiskelijalta kameran ja mikrofonin käyttöä).

Vastuuopettaja: Sirkka Alho (sirkka.s.alho@jyu.fi)

Oppimateriaalit: Opettajan kurssilla ilmoittama materiaali

Ilmoittautumisaika:

02.06.2023  -  18.03.2024

75